مکان: اشتهارد
کارفرما: تعاونی مسکن کارگری نورایستا پلاستیک (نیپکو)
تاریخ: تابستان 1386 تا تابستان 1389
تعاونی مسکن کارگری نورایستا پلاستیک با همکاری دو تعاونی مسکن دیگر، با اخذ زمینی به مساحت تقریبی هشت هکتار از سازمان مسکن و شهرسازی در ادامه طرح اجاره‌‌داری اقدام به ساخت 126 واحد مسکونی در 6 بلوک مختلف با زیربنایی در حدود 11000 مترمربع نموده است.
شایان ذکر است که بزرگترین بلوک این مجموعه (بلوک A) در 6 طبقه و 4000 مترمربع زیربنا بوده که با توجه به
نیم‌طبقه‌های موجود در آن در رده ساختمان‌های نامنظم طبقه‌بندی می‌گردد. ساير بلوك‌های اين پروژه 5 الي 6 طبقه بوده که در زیر فونداسیون بلوکهای B  و C جهت مهار نیروی زلزله از شمع‌های 2 متری به قطر 85 تا 150 سانتیمتر استفاده شده است. آنچه در این پروژه قابل توجه است رعايت برنامه زمان‌بندی ارايه شده توسط پيمانكار، جبران تأخيرات زماني با روش‌های مديريتی اين شركت و كاهش هزينه‌های اجرايی تا 20% مبلغ قرارداد می‌باشد.

فونداسیون اسکلت بلوک­های A و B

نما و مراحل اجرای اسکلت بلوک­های A و D

مراحل قالب­بندی و  اجرای دیوار برشی و اسکلت  بلوک­های B و C

مراحل اجرای فونداسیون و اسکلت بلوک­های A  و D

بلوکهای B و C بعد از دیوارچینی