مکان: نقاط مختلف
کارفرما: شرکت تضامنی میرزادی و شرکا
تاریخ: بهار 1387 تا 1391
شرکت تضامنی میرزادی و شرکا در مکان‌های مختلف اقدام به ساخت 124 واحد مسکونی نموده است.  شایان ذکر است که این ساختمان‌ها دارای اسکلت فلزی و فولادی بوده و با سیستم‌‌‌‌های مختلف باربری اجرا شده‌‌‌‌اند. در اکثر این ساختمان‌ها با توجه به وجود یک طبقه در زیرزمین (پارکینگ) و ساختمان‌های پیرامونی بسیار قدیمی، تمهیدات ویژه‌‌‌‌ای جهت پایدار سازی گودها لازم بود. آنچه در این پروژه‌‌‌‌ها قابل توجه است رعايت برنامه زمان‌بندی ارايه شده توسط پيمانكار بوده است که هیچ تأخیری در اجرای پروژه ملاحظه نمی‌‌‌‌گردد.

مجتمع شماره یک

مجتمع شماره دو

مجتمع شماره سه

مجتمع شماره چهار

 

مجتمع شماره پنج