مکان: مشهد

کارفرما: شرکت قطار شهری مشهد

تاریخ: بهار 1384 تا زمستان 1385                  

این ساختمانها از مجموعه ساختمان­های پایانه اصلی قطار شهری مشهد بوده و به روش ساختمان صنعتی سوله اجرا شده‌­اند. دهانه اصلی قاب­ها 74 متر و فواصل آن­ها 6 متر می­باشد. در میان دهانه اصلی دو ردیف ستون با اتصال گیردار به تیر اصلی نقش تکیه­گاه­‌های میانی را بر عهده دارند. کلیه اتصالات کارگاهی از نوع پیچی تهیه شده­‌اند. این سازه­‌ها قوسی شکل بوده و نمایی از مراحل تکمیل آنها در زیر نشان داده شده است.